TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Iň köp girdeji gazanan aktýor

“The Rock” lakamly Amerikaly aktýor we prodýuser Dwaýn Jonson “Forbes” žurnalynyň taýýarlan ýylyň iň köp girdeji gazanan aktýorlarynyň sanawynda ýene-de birinji orny eýeledi. Degişli sanaw neşiriň web sahypasynda çap edildi.

12 aýyň içinde 48 ýaşly Jonson 87,5 million dollar gazandy, ýöne bu bir ýyl ozalkydan 1,9 million dollar az. Žurnalyň belleýşi ýaly, güýzde Netflix akym hyzmatynda çykjak “Gyzyl bildiriş” (Gyzyl bildiriş, 2020) teleseriýalynda surata düşmek üçin 23,5 million dollar gazandy. Mundan başga-da aktýor Amerikanyň sport eşiklerini öndüriji “Under Armour” bilen hemaýatkärlik şertnamasyndan ep-esli girdeji gazandy.

Sanawda ikinji orny senenama ýyly üçin 71,5 million dollar gazanan kanadaly Raýan Reynolds eýeleýär. Amerikaly Mark Wahlberg üçünji orunda ýerleşdi. Sanawyň ilkinji onlugynda Will Smit (44,5 million dollar), Adam Sandler (41 million dollar) we Jeki Çan (40 million dollar) ýerleşdiler.

“Forbes” ýyldyzlaryň 2019-njy ýylyň 1-nji iýunyndan 2020-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli döwürdäki girdejilerini göz öňünde tutup, bu sanawy taýýarlady.

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Aşgabadyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi

Teswirle