TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Iň köp aýlykly sungat ussatlary

Dünýäniň iň söýgüli meşhurlarynyň käbirleri, modadan başlap, güýmenje, moda we gözellik ýaly pudaklarda döreden kompaniýalarynda uly üstünlikler gazanyp, telekeçilere öwrülýärler. “OLBG” kompaniýasy markalaryna eýe bolan iň köp zähmet haklaryny gazanýan meşhurlaryň sanawyny düzdi. Muny hasaplamak üçin “Owler” -iň maglumatlary we neşirleri soňky bir ýylda çaklamalary alyndy we “Forbes” we “Bloomberg” ýaly žurnallaryndan hem maglumatlara salgylanyldy.

Markalaryna eýe bolan iň köp aýlyk alýan meşhurlaryň 10 sanysyny size hödürleýäris:

  1. 1. Doktor. Dre-“Beats Electronics” (güýmenje). Girdejisi: 1 milliard 500 million dollar.
  2. 2. Kanye West – “Yeezy” (moda). Girdejisi: 1 milliard 300 million dollar.
  3. 3. Jessika Simpson – “Jessika Simpson ýygyndysy” (moda). Girdejisi: 1 milliard dollar.
  4. 4. Rianna – “Gözellik”. Girdejisi: 570 million dollar.
  5. 5. Rianna – “Gözellik” (moda öýi). Girdejisi: 387 million 600 müň dollar.
  6. 6. Jessika Alba – “Dogruçyl kompaniýa” (gözellik). Girdejisi: 380 million 900 müň dollar.
  7. 7. Keýt Hadson – “Fabletics” (moda). Girdejisi: 300 million dollar.
  8. 8. Kaýli Jenner – “Kaýli kosmetika” (gözellik). Girdejisi: 177 million dollar.
  9. 9. Rianna – “Savage X Fenty” (moda). Girdejisi: 150 million dollar.
  10. 10. Jeý-Z – “Tidal” (güýmenje). Girdejisi: 147 million 600 müň.

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

 

 

Ýene-de okaň

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny alan raýatlarymyz

Teswirle