SPORT

Iň gymmat futbolçy bolar

Soňky günlerde Angliýanyň milli ýygyndysynyň we “Tottenhem” toparynyň hüjümçisi Gary Keýniň transfer edilip-edilmejekdigi barada habarlara köp duş gelinýär. Angliýanyň metbugatyna görä, “Mançester Ýunaýted” topary bu ökde futbolçyny satyn almak üçin ummasyz köp mukdarda maliýe serişdelerini sarp etmegi göz öňünde tutýar.

Eger bu transfer amala aşyrylan halatynda Garry Keýn Angliýanyň çempionatynyň iň gymmat futbolçysy bolar. Stadionyň gurluşygy we koronawirus sebäpli emele gelen maliýe kynçylyklara sezewar bolan “Tottenhem” topary düzümindäki iň ökde oýunçyny satmagy meýilleşdirýär.

“Daily Mail” neşiriniň habaryna görä, “Tottenhem” topary futbolçysy üçin 230 million ýewro baha kesgitledi.

Topardan gidip biljekdigini mälim eden Keýn bu barada şeýle diýdi: “Men hyjuwly türgen. Özümi kämilleşdirip, ýokary sepgitlere ýetmek isleýärin. Toparda galmagym onuň nähili kämilleşjekdigine baglydyr. Hemişelik bu toparda galyp bilmerin”.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri