SPORT

Iň güýçli türgenleriň sanawy düzüldi

Garyşyk sungaty boýunça rus türgenleri Fýodor Ýemeliýanenko we Habib Nurmagomedow  bu sportuň iň beýik on wekiliniň hataryna girýär, diýip bellenilýär. Bu barada Amerikanyň CBS teleýaýlymynyň web sahypasynda habar berildi. Sanawda 43 ýaşly Ýemeliýanenko dördünji orny eýeledi. 31 ýaşly Nurmagomedow altynjy orunda galmagy başardy.

Amerikaly Jon Jones iň oňat söweşiji diýlip ykrar edildi, braziliýaly Anderson Silwa ikinji orny we kanadaly Georges Sent-Pýer degişlilikde üçünji orny eýelediler. Ýemeliýanenko MMA-da karýerasyna 2000-nji ýylda başlady. Agyr agramda çykyş edýän Fýodor soňky tutluşygyny 2019-njy ýylyň dekabrynda Bellatorda Quinton Jeksony nokaut arkaly ýeňdi. Umuman alanyňda, türgen MMA-da 39 ýeňiş we alty gezek asgyn geldi, bir tutluşyk hasaba alynmady. Ýeňil agramda çykyş edýän Nurmagomedow “Absolute Fighting Championship (UFC)” kemeriniň häzirki eýesiniň hasabynda MMA-da 28 söweşde 28 ýeňşi bar. Geçen ýyl sentýabr aýynda rus türgen iň soňky gezek sekizburçlyga çykyp, Dustin Porýeri ýeňmegi başarypdy.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri