TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Iň garry begemot 55 ýaşady

Tailandyň Çonburi şäherindäki haýwanat bagynyň iň «ýaşuly» agzalarynyň biri bolan Me Mali lakamly begemot ýakynda 55 ýaş ýubileýini «belledi».

Haýwanat bagynyň gözegçileri onuň üçin tropik miwelerden düzülen torty taýýarladylar. Haýwanat bagyna gezelenje gelenler bolsa bilelikde onuň üçin döredilen aýdymy ýerine ýetirdiler. Bagyň direktory Attaporn Sriherunyň aýtmagyna görä, onuň dünýäde iň garry begemot bolmagy mümkin.

Begemot adaty ýabany şertlerde 40 ýyl ýaşap bilýär. Ynsan tarapyndan hemişelik gözegçilik edilende bolsa 60 ýaşa çenli ýetip bilýär. Häzir Tailandyň dürli haýwanat baglarynda Me Maliniň 21 perzendi bar.

 

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Halkara guramalar Arkadag şäherine gyzyklanma bildirýär

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle