DÜNÝÄ

Iň dowamly uçuş

«Qantas Airlines» awiakompaniýasy dünýä taryhyndaky iň uzak wagtlap dowam eden uçuşy amala aşyrdy ― diýip, «FlightAware» portaly habar berýär.

«Boeing 787-9» laýneri Nýu-Ýorkdan Sidneýe çenli 18 sagat 14 minutlyk uçuşy amala aşyrdy. 16 müň 309 kilometr ýol geçen uçar barmaly menziline 37 minut gijä galyp bardy.

Uçuşyň dowamynda ýolagçylara yzygiderli lukman kömegi berildi. Ýüze çykyp biljek ýol hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen, ýolagçylara rahatlandyryjy ― melatonin gerdejigi we äýnek paýlanyp berildi.

Iň dowamly uçuş babatynda mundan ozalky rekord «Singapore Airlines» kompaniýasyna degişlidir. Komapniýanyň «Airbus A350-900ULR» uçary Singapur ― Nýu-Ýork aralygyny 18 sagat 50 minutda geçipdi.

Ýene-de okaň

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler

Türkmenistan Adalatçysynyň Gruziýa sapary

Dubaýda СOP-28 halkara maslahaty başlaýar

Ata Watan Eserleri