BIZNES

İMF: Türkmenistan istikrarlı bir büyüme gösteriyor

Uluslararası Para Fonu Türkmenistan ile 2017 yılı için gerçekleştirdiği nihai istişare sonuçları ile ilgili basın bildirisi yayınlandı.  Basın bildirisinde dev doğalgaz üreticisi konumundaki Türkmenistan’ın petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşmesi ve ticari ortakları olan ülkelerin ekonomilerinin yavaşlamasına rağmen zor dış koşullara uyum sağlamayı devam ettirdiği belirtildi.

Ülkedeki ekonomik büyümenin istikrarlı olduğu, son 2 yılda yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme gerçekleştirildiği, bunun Çin’e ihraç edilen doğalgaz miktarının arttırılması, kredi politikasının genişletilmesi,  ihracat geliştirme sanayi politikasının iyileştirilmesi ile elde edildiği ifade edildi.

Ülkede doğalgazın üretiminin arttırılması, yen boru hatların inşa edilmesi, petrol-kimya sektörünün geliştirilmesi, doğalgaz kaynakların yeniden işlenmesi, özel sektörün desteklenmesi yönünde kapsamlı çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Bu sene Türkmenistan ekonomisinin geçen seneki yüzde 6,2 oranındaki büyümeye karşılık yüzde 6,5’lik bir büyüme rakamına ulaşılması hedefleniyor. Enflasyonun yaklaşık yüzde 6 civarında olup, orta seviyede kalması beklenmektedir.

Basın açıklamasında IMF İcra Kurulu'nun değerlendirilmesi de yer almaktadır.  İcra Kurulu yetkilileri, olumsuz dış koşullara ve enerji kaynaklarının fiyatındaki düşüşe rağmen, son 2 yıldaki istikrarlı büyümeden memnun olduklarını açıkladı.

Ayrıca, İcra Kurulu petrol ve gaz düşük fiyatlar yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu, ekonomik çeşitliliğin ve özel sektör gelişiminin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Pakistan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge girişmäge taýýarlanýar

Hytaý 1-nji çärýekde 2,4 mlrd dollarlyk türkmen gazyny import etdi

«Balkan» zawody halkara şahadatnamalara mynasyp boldy

Türkmenistan Daşkentdäki “Innoprom. Merkezi Aziýa” halkara senagat sergisine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň Demir ýollary edarasy Türkmenistanyň demirýollarynyň elektrikleşdirmegine goşant goşar

Türkmenistan bilen Hindistan işewür hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy