TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“IMDb”-den oktýabr aýy üçin filmler

Kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň hem-de dünýäniň ähli döwürleriniň seriallary barada maglumatlary öz içine alýan “IMDb”, oktýabr aýynda tomaşaçylar bilen duşuşjak filmleri we teleseriallaryň tertibini paýlaşýar.

Ine, daşary ýurt filmlerini we teleseriallaryny halaýanlar üçin 20 sany teklip…

“London toparlary” / 1-nji oktýabr

“Monsterland” / 2-nji oktýabr

“Salyhatly erkekler” / 2-nji oktýabr

“Song Exploder” / 2-nji oktýabr

“Söweşiji” / 3-nji oktýabr

“Ýöreýän ölüler” / 4-nji oktýabr

“Britaniýa” / 4-nji oktýabr

“The good lord bird”  / 4-nji oktýabr

“Özüňizi halas ediň!” / 2-nji oktýabr

“Ýalan” / 6-njy oktýabr

“Jadyly şäher şalary” / 8-nji oktýabr

“Dogry işgärler” / 9-njy oktýabr

“Star Trek”: açyş / 15-nji oktýabr

“ Çikagodaky synag 7”/16 oktýabr

“Söýgi we haýwanlar” / 16-njy oktýabr

“Rebekka” / 21-nji oktýabr

“Erbet saçlar” / 22-nji oktýabr

“Aýyň üstünde” / 23-nji oktýabr

“The undoing”  / 25-nji oktýabr

“Hakykaty gözleýänler” / 30-njy oktýabr

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

 

 

 

Ýene-de okaň

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Türkmen dessanlary azerbaýjan dilinde

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Teswirle