TEHNOLOGIÝA

Ilon Mask özüne howa menzili gurmaga taýýarlanýar

“Tesla” we “SpaceX” kompaniýalarynyň baş direktory Ilon Maskyň öz hususy howa menzilini gurmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi. Ostin sebitiniň daşynda gurulmagy meýilleşdirilýän howa menziliniň konseptual meýilnamalarynyň tassyklanandygy mälim edildi.

Howa menziliniň ýerleşýän ýeri we haçan guruljakdygy aýan edilmedik bolsa-da, dünýäniň iň baý adamlarynyň biri bolan Mask we onuň ýokary derejeli ýolbaşçylaryny kompaniýanyň desgalaryna arkaýyn barmagyny üpjün etjek howa menziliniň gurulmagy göz öňünde tutulýar.

“SpaceX” -iň esaslandyryjysy Mask häzirki wagtda “Gulfstream G650” jet uçary bilen syýahat edýär, golaýda bolsa, özüne täze hususy uçar sargyt etdi.

Mask hususy howa menzilini gurmak üçin ABŞ-nyň Daşky gurşawy goramak gullugyndan we Federal awiasiýa administrasiýasyndan rugsatnama almagy zerurdyr.

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri