TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ilon Mask degişmäni halaýar: “Mançester Ýunaýtedi” satyn almaýar

Amerikaly işewür we dünýäniň iň baý adamlaryndna biri bolan Ilon Mask özüniň “Tiwtter” jemgyýetçilik torundan ilki bilen Angliýanyň iň güýçli topary, Kristiano ronaldo ýaly ençeme ýyldyzlary jemleýän “Mançester Ýunaýted” toparyny satyn almak isleýändigini mälim etdi. Onuň bu habary köp sanly neşirlerde giňden şöhlelendirildi.

Eýsem, bu habar ýalan bolup çykdy. Ilon Mask degişme äheňinde şeýle habar ýaýradypdy. Ol ilkinji habarnamasyndan birnäçe sagat soňra ýene-de jemgyýetçilik torundan iňlis toparyny satyn almajakdygyny mälim edýär. Ol hiç hili sport toparyny satyn almak ýaly meýilnamasynyň ýokdugyny belleýär.

Angliýanyň iň güýçli toparlaryndan “Mançester Ýunaýted” 2005-nji ýyldan bäri ABŞ-dan Glezýer maşgalasyna degişlidir.

Angliýanyň “Premýer liga” çempionatynda 20 gezek çempion bolup, rekord goýan “Mançester Ýunaýted” topary 2012-2013-nji möwsümde tälimçisi Aleks Ferguson işini tabşyrandna bäri, çempion bolup bilmän gelýär.

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle