TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ilon Mask bilen “Twitter” gepleşikler geçirýär

Dünýäniň iň baý işewüri Ilon Mask bilen öňdebaryjy jemgyýetçilik tory “Twitter” arasynda gepleşikler başlady. Bu jemgyýetçilik torunyň uly bölegini satyn almak isleýän Maskyň 43 milliard dollar teklip edenden soňra gepleşikler başlady. Jemgyýetçilik torunyň dolandyryjylar geňeşi bu ugurdaky geleşigi baglaşmagy meýilleşdirýär.

Mask teklibini ABŞ-nyň “Morgan Stenli” guramasy we beýleki guramalaryň goldawy bilen maliýeleşdirmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi.

“Twitter” jemgyýetçilik torunyň paýnamalarynyň 9 göterimine eýe bolan Mask teklip üçin 46,5 milliard dollar möçberinde maliýe serişdelerini jemlemegi meýilleşdirýär. Bu maliýe serişdeleri dürli kompaniýalaryň goldawyndan peýdalanylar.

 

Çempionlar ligasynyň ýarym final duşuşyklary badalga alýar

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle