TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ilkinji zenan maliýe ministri

Kanadanyň taryhynda ilkinji zenan maliýe ministri wezipä bellendi. Ýurduň Premýer-ministri Jastin Trudo Ministrler Kabinetinde Premýer-ministriň orunbasary wezipesini ýerine ýetiren Kristiýa Frilandy maliýe ministri wezipesine belledi. Golaýda ýurduň maliýe ministri wezipesini ýerine ýetirýän Bill Morno bu wezipesinden boşadylypdy.

Ozal ýurduň daşary işler ministri wezipesinde hem işlän Kristiýa Friland Kanadanyň 153 ýyllyk taryhynda maliýe ministri wezipesine bellenen ilkinji zenan boldy. Kristiýa Friland premýer-ministriň orunbasary wezipesini hem dowam etdirer. Ministrler Kabinetiniň düzümindäki guramaçylyk meseleleri Kanadanyň baş gubernatory Juli Paýet tarapyndan hem tassyklandy.

Ýene-de okaň

Russiýa Türkmenistana sanly parlament kitaphanasyny döretmegi teklip etdi

Astana Halkara maliýe merkeziniň wekiliýetiniň Aşgabada sapary

Türkmenistan Özbegistana suwuklandyrylan gaz kömegini berer

Teswirle