TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ilkinji “iPhone” auksionda satyldy

Möhür bilen gaplanan ilkinji “iPhone” smartfony “RR Auction” onlaýn auksionynda satyldy. Onuň bahasy 35 müň 414 dollara deň boldy. Bu smartfon satyn alnandan bäri bir gezek hem açylmandyr. Bu barada “ZDNet” neşiri habar berýär.

Bu telefonyň ozalky eýesi ony 2007-nji ýylda 599 dollara satyn alypdyr. Ol dünýä belli “iPhone” kysymly telefonlaryň “A1203” modeli bolup, onuň içerki ýady 8 GB-a deňdir.

Onlaýn auksionyň wekilleriniň bellemegine görä, telefonyň gabynda “iPhone”-yň 12 belgili suraty ýerleşdirilipdir. Ol hem “Apple” kompaniýasynyň ilkinji öndüren telefonlarynyň biridigini tassyklaýar. 13-nji belgi bolan “iTunes” 2007-nji ýylyň ahyrynda çykypdy.

Bu telefon “Apple. Jobs we kompýuter enjamlary” atly auksionyň çäklerinde satyldy. Bu auksiona kompaniýanyň 70-e golaý dürli enjamlary satuwa çykaryldy.

Ýene-de okaň

Arkadag şäherine 123 belgili ulgam ornaşdyryldy

Dubaý ýerde “Aýa” meňzeş myhmanhana gurýar

Ilkinji sürüjisiz awtobus Şotlandiýada ýola goýuldy

Teswirle