Ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylar

Şu ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Prezident saýlawlarynda 18 ýaşyny dolduryp, saýlaw uçastoklarynda ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylaryň ýurdumyz boýunça jemi 98.940-dan gowragy hasaba alyndy. Bu barada “saylav.gov.tm” internet neşirinde bellenilip geçilýär. Watanymyzyň geljegi bolan gujurly ýaşlarymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe özleriniň ilkinji syýasy ädimlerini ädip, ýagny seslerini … Continue reading Ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylar