TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ilkinji arap sport ulagy öndürildi

Dubaýyň «Jannarelly Automotive« kompaniýasy Beýik Britaniýa eksport etmek üçin «Design-1» atly sportkaryny ― sport ulagyny işläp taýýarlady. Bu barada «Carsweek» neşiri habar berýär.

Doly görnüşde «Jannarelly Design-1 UK Edition» diýlip atlandyrylýan sport ulagy bäş reňkde ― külreňk, gyzyl, gök, ak we ýaşyl reňklerde öndürildi.

Gerek wagty aýrylýan üçekli öndürilen ulagda 325 at güýjüne eýe bolan 6 silindrli hereketlendiriji we kuwwatly mehaniki gurluşlar bar. Ulag sagatda 100 kilometr tizlige bary-ýogy 4 sekuntda çykýar. Onuň aňrybaş tizligi bolsa sagatda 220 kilometrdir.

«Design-1-iň» nyrhynyň 115 müň 549 funt sterling (150 müň 300 dollar) bolmagyna garaşylýar.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Teswirle