TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Şu ýylyň 6-njy oktýabrynda, ýagny ertir Russiýanyň Moskwa şäherinde Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Oňa Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustin gatnaşar. Bu barada TASS habarlar gullugy habar berýär.

Forum “Skolkowo” innowasiýa merkezinde geçiriler. Bu foruma Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustin bilen bir hatarda Azerbaýjanyň Premýer-ministri Ali Asadow, Gazagystanyň Premýer-ministri Alihan Smailow, Eýranyň birinji wise-prezidenti Mohammad Mohber we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Hojamyrat Geldimyradow gatnaşar.

Forumyň çäklerinde Hazarýaka döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyga degişli meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşylar.

Şol bir wagtyň özünde ulag infrastrukturasy, energiýa, daşky gurşawy goramak, sebitara hyzmatdaşlygy hem-de medeni we ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek boýunça bilelikdäki taslamalara üns berler.

Ýene-de okaň

Üçtaraplaýyn gaz bileleşigini döretmekçi

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Teswirle