TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
HABARLAR

III Açyk halkara matematika olimpiadasy öz işini tamamlady

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde III Açyk halkara matematika olimpiadasynyň ýapylyş dabarasy geçirildi.

Bu bäş günlük halkara olimpiadasyna Russiýa Federasiýasyndan, Azerbaýjandan, Özbegistandan, Eýran Yslam Respublikasyndan, Wengriýadan, Germaniýadan, Saud Arabystanyndan we Meksikadan 60 töweregi talyp gatnaşdy.

Türkmenistanyň 19 ýokary okuw mekdebinden 228 talyp gatnaşdy. Jemi 9 döwletiň 40-a golaý ýokary okuw mekdepleriniň 300-den gowrak talyplary özara bäsleşdiler.

Olimpiada şahsy we toparlaýyn ýaryşlar görnüşinde geçirildi. Onuň şahsy bäsleşik görnüşi A we B derejede geçirildi. A derejä islendik hünärde okaýan talyplar gatnaşdy. B derejä hünäri matematika, amaly matematika we informatika we hasaplaýyş tehnologiýalary taýýarlyk ugurly talyplar gatnaşdy.

Netijede, türkmen talyplary şahsy ýaryşlarda 20 altyn, 37 kümüş we 63 bürünç medal gazandylar. Toparlaýyn ýaryşda 2 altyn, 7 kümüş we 9 bürünç medal gazandy.

Russiýa Federasiýasynyň talyplary şahsy ýaryşlarda 4 altyn, 1 kümüş we 4 bürünç medal gazandy. Toparlaýyn ýaryşda 1 altyn we 2 kümüş medal gazandylar.

Özbegistan Respublikasynyň talyplary şahsy bäsleşikde 5 kümüş we 10 bürünç medal gazandylar; toparlaýyn ýaryşda 3 bürünç medal gazandy.

Olimpiadanyň ýapylyş dabarasynda türkmen talyplarynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazlar ýaňlandy. Olarda türkmen milli gymmatlarynyň, halynyň, dutaryň, türkmen tebigatynyň, türkmen gözelleriniň waspy ýerine ýetirildi. Ýerine ýetirilen küştdepdi tansy bolsa, dabara gatnaşýanlary joşdurdy.

III Açyk halkara matematika olimpiadasynyň ýapylyş dabarasy “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” atly aýdym bilen jemlendi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna

Teswirle