Içerki gündelik demir ýol gatnawlary ýola goýuldy

«Demirýollary» AGPJ gündelik içerki demirýol gatnawlaryny täzeden ýola goýdy, bu barada paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasynda ýerleşdirilen demirýol gatnawlarynyň gatnaw tertibindegörmek bolýar. Şol gatnaw tertibindne görnüşi ýaly, paýtagt Aşgabatdadan Türkmenabat, Serhetabat, Daşoguz hem-de Amyderýa ugurlary boýunça gündelik otly gatnawlary açyldy. Bu gatnaw ugurlary ýurdumyzyň iri ilatly nokatlarynyň – Mary, Baýramaly … Continue reading Içerki gündelik demir ýol gatnawlary ýola goýuldy