SPORT

Ibrahimowiç Şwesiýa dolanmakçy

Italiýanyň “Milan” toparynyñ hüjümçisi Zlatan Ibrahimowiç şu möwsümiñ ahyrynda Italiýa klubyndan aýrylyp biler. “Korriere della Sera” neşiriniň habar bermegine görä, 38 ýaşly Ibrahimowiç “Milan” bilen şertnamasyny uzaltmakçy däl we Şwesiýa gaýdyp geler. Mundan soñ, oýunçy öz karýerasyny özi tarapyndan eýeçilik edýän “Hammarbi” toparynda dowam etdirip biler – diýip habar berilýär.

Ibrahimowiçiñ “Milan” bilen häzirki şertnamasy 2019/2020 möwsüminiñ ahyryna çenli düzüldi. Italiýanyñ Seriýa A çempionatynda şu möwsümde Ibrahimowiç 10 oýuna çykyp, 1 gezek ýardam pasyny we 4 gezek gol geçirmegi başardy.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri