JEMGYÝET

Ibra ýene-de “rossoneri”

«The Telegraph» neşiriniň ýazmagyna görä, şwesiýaly futbolçy Zlatan Ibragimowiç Angliýadan gelen teklipleriň ählisinden ýüz öwrüp, ozalky topary «Milan» bilen ylalaşyga geldi.

Ýene-de iki ýyldan 40 ýaşaýan futbolçylarynyň «rassoneriler» bilen şertnamasy möwsümiň ahyryna çenli bolar. Häzir ol ― erkin oýunçy. Ibra ýakynda ABŞ-nyň «Los AnŽeles Gelaksi» topary bilen hoşlaşypdy.

Habarlara görä, «Milan» futbolçynyň transferini özüniň 100 ýyllyk ýubileýiniň bellenilýän gününde yglan etmekçi.

Futbolçy «Milanda» mundan ozal 2011 ― 2012-nji ýyllarda futbol oýnapdy. Onuň Italiýada «Milandan» başga-da, «Ýuwentus» we «Inter» toparlarynda hem futbol oýnandygyny ýatladýarys.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri