I halkara internet olimpiadasynyň netijleri yglan edildi

Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hem-de Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň bilelikdäki gurnamagynda Iňlis dili dersi boýunça I halkara internet olimpiadasy geçirildi. Bu halkara internet olimpiadasyna ýurdumyzyň şeýle hem Beýik Britanýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Hytaý Halk respublikasynyň, Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerinden talyplar gatnaşdylar. Bäsleşigiň netijeleri boýunça daşary ýurtly talyplaryň jemi … Continue reading I halkara internet olimpiadasynyň netijleri yglan edildi