DÜNÝÄ

Hytaýyň ýörite wekiliniň Türkmenistana sapary

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ýewraziýanyň işleri boýunça Hytaý Halk Respublikasynyň hökümetiniň Ýörite wekili Li Hueýiň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar strategiki häsiýete eýe bolan  dostlukly türkmen-hytaý gatnaşyklaryň ýokary derejesini belläp geçdiler.  Taraplar Türkmenistan bilen HHR-nyň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösdürilmegi boýunça meseleleri ara alnyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem Türkmenistan bilen HHR-nyň dürli halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygynyň oňyn häsiýeti bellenildi.

Taraplar sebit we halkara gün tertibiniň meseleleri, ilkinji nobatda ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça Türkmenistanyň we Hytaýyň garaýyşlarynyň meňzeşdigini we gabat gelýändigini nygtadylar.

Ýene-de okaň

Ispaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy Stambulda bellendi

Gazagystan Germaniýa nebit eksportuny dowam etdirer

Kasym-Žomart Tokaýew bilen Olaf Şols duşuşdy

Eýranyň Gülüstan welaýatynyň hakiminiň Aşgabada sapary

Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary Kunio Mikuriýa Aşgabatda