TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hytaýyň Putýan şäherinde karantin çäreleri güýçlendirildi

Koronawirusyň täze ojagy anyklananyndan soň Hyýatyň Fusýan welaýatyndaky Putýan şäheriniň ýaşaýjylaryna şäherden çykmazlyk barada maslahat berildi diýip, “Global Times” gazetiniň habarynda aýdylýar.

Öň şäherde wirus ýaýramagy bilen bagly 20 sany, şäher eteklerinde bolsa, 19 sany ýagdaý anyklanyldy. Şäherden çykmak isleýänlerden koronawirus boýunça barlag resminamasy talap edilýär.

Mundan başga-da kinoteatrlaryň, muzeýleriň we kitaphanalaryň ýapyljakdygy we restoranlaryň işlerine çäklendirmeleriň giriziljekdigi aýdyldy.

ŞHG-niň döwlet Baştutanlarynyň sammiti

 

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle