Hytaýyň kompaniýasy Türkmenistanda nebit önümçiliginde elin hyzmatlary berer

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde “Türkmennebit” döwlet konserniniň guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak boýunça ýöriteleşdirilen elin hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada şertnamany baglaşmak hakyndaky kararyň taslamasy hödürlendi. Resminama laýyklykda, Hytaýyň nebithimiýa korporasiýasynyň ýakyndaky Halkara nebit hyzmatlary kompaniýasy bilen degişli şertnama baglaşmak göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz hasabaty … Continue reading Hytaýyň kompaniýasy Türkmenistanda nebit önümçiliginde elin hyzmatlary berer