Hytaýyň eksporty 300 milliard dollardan geçdi

Soňky ýyllaryň içinde Hytaýyň eksportunyň beýleki döwletlere garanyňda has okgunly ösýändigi baradaky maglumatlardan siz hem habarlysyňyz. Bu ösüş oktýabr aýynda hem özüniň netijesini görkezdi.  Munuň esasy sebäbi bolsa, soňky aýlarda Hytaý bazarynyň has uly meşhurlyga eýe bolmagydyr. Amerikanyň ykdysadyýetindäki çökgünlik, koronowirus pandemiýasy sebäpli käbir iri kompaniýalaryň işiniň wagtlaýyn togtadylmagy munuň … Continue reading Hytaýyň eksporty 300 milliard dollardan geçdi