Hytaýda ykdysady galkynyş başlady

Maý aýynda Hytaýyň eksporty geçen ýyl bilen dollar görnüşinde deňeşdirilende 28 göterim töweregi ýokarlandy. Import 51,1 göterim ýokarlandy, bu bolsa 2010-njy ýyldan bäri rekorddyr. Bir aýyň dowamynda söwda balansy gowy netijesi 45,5 milliard dollary düzýär. Bu barada «Bloomberg»: «Ýurtda söwda «tupany» başlandy» diýip ýazýar. Daşary ýurtlarda hytaý harytlaryna isleg artýar. … Continue reading Hytaýda ykdysady galkynyş başlady