TEHNOLOGIÝA

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Hytaýyň sertifikatlaşdyrylan raýat awiasiýa pudagyna degişli howa menzilleriniň umumy sany 2025-nji ýylda 500-e ýeter. Bu barada Hytaýyň awiasiýa senagaty bileleşigi degişli beýanat berýär.

Hytaýyň bu bileleşiginiň resmi wekili Sao He ýurduň Týanszin şäherinde geçirilýän 6-njy Hytaý dikuçarlarynyň sergisinde eden çykyşynda raýat awiasiýa pudagyny ösdürmek ugrunda giň tagallalaryň edilýändigini belledi.

Onuň bellemegine görä, ýurduň her bir 2800 uezdi üçin bir özbaşdak howa menziliniň bolmagy üçin degişli işler alnyp barylýar.

2022-nji ýylyň ahyrynda Hytaýda hereket edýän aeroportlaryň sany 399- deň boldy. Bu görkeziji 2021-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, 29 sany köpdür.

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri

“iPhone 15” smartfony tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri