JEMGYÝET

Hytaý kosmos stansiýasyny gurýar

Hytaý iki ýylyň içinde Dünýä orbitasynda kosmos stansiýasyny gurmagy maksat edinýär.

Hytaýyň kosmos maksatnamasy gullugynyň (CMSA) beren beýanatyna görä, 2022-nji ýylda stansiýany tamamlamak üçin dört gezek adamly we dört gezek ýük bolan kosmos gämileri iberiler.

Bu maksat bilen ýurduň günorta-günbataryndaky Haýnan welaýatynyň Wençang kosmos merkezinden kosmos gämisi synag görnüşinde kosmosa iberildi.

2003-nji ýylda kosmosa ilkinji kosmonawt iberen Hytaý ABŞ-dan we Russiýadan soň, älem giňişligine kosmonawt iberýän üçünji ýurt boldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistan GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy

Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşarlar

Türkmenistanyň ýolbaşçylary O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Türkiýe Respublikasy Türkmenistan üçin iň ýakyn doganlyk döwlet

Türkmen halkynyň Milli Lideri we Türkiýäniň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi