TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Hytaý kosmos stansiýasyny gurýar

Hytaý iki ýylyň içinde Dünýä orbitasynda kosmos stansiýasyny gurmagy maksat edinýär.

Hytaýyň kosmos maksatnamasy gullugynyň (CMSA) beren beýanatyna görä, 2022-nji ýylda stansiýany tamamlamak üçin dört gezek adamly we dört gezek ýük bolan kosmos gämileri iberiler.

Bu maksat bilen ýurduň günorta-günbataryndaky Haýnan welaýatynyň Wençang kosmos merkezinden kosmos gämisi synag görnüşinde kosmosa iberildi.

2003-nji ýylda kosmosa ilkinji kosmonawt iberen Hytaý ABŞ-dan we Russiýadan soň, älem giňişligine kosmonawt iberýän üçünji ýurt boldy.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle