TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Hytaý 6,1 mlrd dollarlyk türkmen gazyny satyn aldy

Türkmenistanyň turba geçirijiler bilen Hytaýa iberen tebigy gazynyň 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryndaky möçberi 6.1 milliard dollara barabar 21,91 million tonna deň boldy. Bu barada Hytaýyň Baş gümrük müdirligi habar berýär.

Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz üpjün etmekde birinji orny eýeleýär. Ikinji orunda şu ýylyň 11 aýynyň netijeleri boýunça Russiýa (1.27 milliard dollar möçberinde 6,63 million tonna), üçünji orunda Gazagystan (946,11 million dollarlyk 4,02 million tonna) barýar.

Awstraliýa şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda (28,52 million tonna, 13,98 milliard dollar) Hytaýa suwuklandyrylan tebigy gaz (LNG) boýunça öňdebaryjy ýurt boldy, ondan soň ABŞ (8.05 million tonna, 5,18 milliard dollar) we Katar (7,8 million tonna, $ 3.75 milliard). Russiýa 2,45 milliard dollarlyk 4,19 million tonna bilen 6-njy orny eýeledi.

 

Adam atlarynyň manysy

Ýene-de okaň

Bolgariýa Azerbaýjandan tebigy gaz satyn alar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Hindistanyň söwda dolanyşygy 114 million dollara deňdir

Owganystan Türkmenistan bilen import ylalaşyklaryny baglaşmakçy

Teswirle