TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Hytaýda uly nebit gory tapyldy

Hytaýyň Sinszýan-Uýgur awtonom etrabynyň Tarim basseýninde 1,7 milliard tonna barabar gory bolan iri nebit ýatagy tapyldy. Bu barada Hytaýyň metbugaty habar berýär.

Metbugat neşirleriniň habar bermegine görä, Hytaýyň “Sinopec group” nebithimiýa korporasiýasynyň alyp barýan gözleg işleriniň çäklerinde uly gorly nebit käniniň üstünden baryldy. Bu nebit käni iň çuň nebit ýataklarynyň biri hasaplanýar. Nebit we gaz ýatagynyň ortaça çuňlugy 7 kilometrden gowrakdyr.

Tarim basseýninde 6000-den 10,000 metre çenli çuňlukda ýerleşýän nebit we gaz gorlary, Hytaýyň umumy nebit we tebigy gaz gorlarynyň degişlilikde 80% we 60% -ini tutýar.

Neşiriň beren maglumatlaryna görä, Tarim basseýnindäki nebit we gaz gorlary Hytaýyň ýakyn 10 ýylda zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler. Täze nebit ýatagynyň çaklanylýan ätiýaçlyklary, ýyllyk 800 million tonna nebit zerurlygy bolan Hytaýyň nebite bolan içerki islegini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berer.

Ýene-de okaň

“KamAZ”-yň täze hyzmat ediş merkezleri açyldy

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

«Sanly TIR» ulgamynyň ornaşdyrylyşy boýunça tejribe duşuşygy

Teswirle