Hurma koronawirusa garşy goramak mümkinçiligine eýe

Häzirki wagtda dünýäniň ähli ýerinde lukmanlar koronawirus ýokanjyna garşy göreş alyp barýarlar. Sebäbi wirusyň bu görnüşiniň täze-täze ştammlarynyň döremegi dowam edýär. Golaýda, Ýaponiýanyň Nara uniwersitetiniň alymlary geçiren ylmy barlaglarynda bu ýokanja garşy yene-de bir täzeligiň üstündne bardylar. Lukmanlara görä, hurmanyň düzümindäki tanin koronawirusa ýolugmak ýa-da keseliň agyr geçmek ähtimallygyny peseldýär. … Continue reading Hurma koronawirusa garşy goramak mümkinçiligine eýe