TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Hünärmenler üçin bäsleşik

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda tälim alşy geçmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bäsleşik yglan edýär. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň resmi internet sahypasynda habar berilýär.

Resminamalaryň kabul ediş möhleti 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-den 20-e çenli,  sagat 9-dan – 18-e çenli amala aşyrylýar.

Goşmaça maglumat almak üçin şu ýere ýüz tutup bilersiňiz: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 108.

Telefon: (+993-12) 44-57-84.

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle