TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

«Huawei» smartfon önümçiligini 60% azaldar

«Huawei» kompaniýasynyň habar bermegine görä, kompaniýada 2021-nji ýylda 60 göterim az smartfon öndüriljekdigi mälim edildi. «Nikkei Asia»-nyň hasabatyna görä, geçen ýyl 190 million smartfon satan Hytaý kompaniýasy şu ýyl 70-80 million smartfon satuwyny maksat edinýär. «IDC» gözleg guramasynyň iň soňky hasabatyna görä, «Huawei», «Samsung» we «Apple» kompaniýalaryndan soň dünýä smartfon pudagynda üçünji orunda durýar. Şeýle hem kompaniýanyň ABŞ-na käbir şowsuzlyklar arkaly söwda işini wagtlaýyn togtatmaly boldy. Bu bolsa, kompaniýanyň önümçiliginiň has-da pese gaçmagyna getirdi. Emma muňa garamazdan kompaniýa täze modelleriň üstünde işlemegini dowam edýär. 2021-nji ýylyň 23-nji fewralynda kompaniýa eplenýän modeli bolan «Huawei Mate X2» modelini hödürledi. Täsin smartfon özboluşly aýratynlyklara eýedir.

 

 

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle