TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TESWIRLER

“Huawei” kompaniýasynyň akylly äýnegi

Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy “Huawei Eyewear II” atly täze akylly äýnegiň köpçülige ýetiriljekdigini resmi taýdan tassyklady. “Huawei Eyewear II”-iň jemi 13 modeli görkezilýär. Akylly äýnek “Huawei Eyewear II” akylly äýnek köp sensorly interaktiw ulgam bilen enjamlaşdyrylandyr. “Huawei Eyewear II” akylly äýnekleri sazyň we sesiň ýokary hilli ýaýramagyny üpjün etmek üçin degişli enjamlar bilen enjamlaşdyryldy. Bu akylly äýnege simsiz zarýad hem berip bolýar. Äýnegiň doly zarýady bilen 5 sagada çenli aýdym-saz diňlemäge mümkinçilik bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenlerde aýal-gyzlaryň sarpasy ýokarydyr

Dr. Berdi Saryyew

Üstünlik gazanmak isleýänleriň hökman okaýmaly makalasy

Baş Redaktor

Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Dr.Döwran Orazgylyjov

Teswirle