TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

«Huami» kompaniýasyndan täze akylly sagat

«Huami» kompaniýasy indi 2004-nji ýyldan bäri ýokary hilli elektronika harytlary alyjylara hödürleýär. Ynha şeýle ajaýyp harytlaryň ýene birini kompaniýa ýakynda satuwa çykarar. «Huami» kompaniýasy «Amazfit Ares» atly täze sport akylly sagadyny alyjylara hödürleýär. Bu sport akylly sagady şu ýylyň 19-njy maýynda söwda nokatlarynda satuwa çykar. Bu sagat ulanyja jemi 70 sany hyzmaty ýerine ýetirer. Şolaryň arasynda uky derňewini barlaýan, okuw sapaklaryna taýýarlanmak üçin hem-de fitnes üçin gerekli hyzmatlar hereket eder. Onuň bahasy 100 amerikan dollardan pesde bolmagyna garaşylýar.

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle