TEHNOLOGIÝA

«HP» netbuk kompýuterleri aksiýada

Häzirki wagtda «HP» netbuk kompýuterlerinde uly arzanlaşyk yglan edildi. Dünýäniň dürli künjeklerinde ýeleşýän kompaniýanyň birnäçe şahamçalarynda netbuk kompýuterlerinde 56% arzanlaşyk bilen satuwa çykaryldy. Arzanlaşyk döwründe «HP» kompýuterlerine has-da isleg artdy. Arzanlaşyk mart aýynyň 7-sine çenli dowam eder. Alyjylar netbuklaryň içki gurluşy, reňk hem-de dizaýn taýdan aýratynlygy bilen tapawutlanýan kompýuterleri isleglerine görä sargyt edip bilerler. Kompaniýanyň agzybir işgärleri müşderileriň isleglerini kanagatlandyrjak kompýuterleri öndürmekde ýadawsyz zähmet çekýärler.

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt