TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Howa maglumaty: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 13 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +9… +14 gradusdan +15… +20 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +30… +35 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +24… +29 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Günbatardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +11… +16 gradusdan +16…… +21 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +19… +24 gradusdan +31… +36 gradus aralygynda maýyl bolar.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 12 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +10… +15 gradusdan +18… +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +20… +25 gradus maýyldan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan demigazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +11… +16 gradusdan +19… +24 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +21… +26 gradus maýyldan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +9… +14 gradusdan +14… +19 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +18… +23 gradusdan +25… +30 gradus aralygynda maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Günbatardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 8 metrden 13 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +11… +13 gradusdan +17… +19 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +19… +21 gradusdan +31… +33 gradus aralygynda maýyl bolar.

Ýene-de okaň

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 10-11-nji iýun aralygy

Türkmenistanyň ajaýyp eserleriniň Italiýada sergisini guramak meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Teswirle