TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Howa maglumaty: üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan demirgazyk-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +11… +16 gradusdan +18… +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +32… +37 gradus yssy, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +24… +29 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günorta-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +12… +17 gradusdan +18…… +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +26… +31 gradus maýyldan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 5 — 10 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +12… +17 gradusdan +18… +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +26… +31 gradus maýyldan +31… +36 gradus aralygynda yssy bolar.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +13… +18 gradusdan +19… +24 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +27… +32 gradus maýyldan +31… +36 gradus aralygynda yssy bolar.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 5 — 10 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +10… +15 gradusdan +16… +21 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +24… +29 gradus maýyldan +29… +34 gradus aralygynda yssy bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günorta-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 5 — 7 metrden 13 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +15… +17 gradusdan +19… +21 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +27… +29 gradus maýyldan +34… +36 gradus aralygynda yssy bolar.

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle