TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Howa maglumaty: howalaryň yssy bolmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berildi.

Balkan welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ahyrynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +18… +23 gradusdan +24… +29 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +37… +42 gradus yssy, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +29… +34 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +20… +25 gradusdan +24…… +29 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +32… +37 gradusdan +38… +43 gradus aralygynda yssy bolar.

Mary welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +21… +26 gradusdan +24… +29 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +33… +38 gradusdan +38… +43 gradus aralygynda yssy bolar.

Lebap welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +20… +25 gradusdan +25… +30 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +33… +38 gradusdan +38… +43 gradus aralygynda yssy bolar.

Daşoguz welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ahyrynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +19… +24 gradusdan +24… +29 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +32… +37 gradusdan +37… +42 gradus aralygynda yssy bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan –günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 10 metrden 11 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +23… +25 gradusdan +26… +28 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +35… +37 gradusdan +40… +42 gradus aralygynda yssy bolar.

 

Türkmenistan IX Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

 

 

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle