TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Howa maglumaty: hepdäniň ortasynda az-kem ýagyş ýagar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda az-kem ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +12… +17 gradusdan +18… +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +31… +36 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +24… +29 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda az-kem ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +11… +16 gradusdan +18…… +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +24… +29 gradus maýyldan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda az-kem ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +10… +15 gradusdan +17… +22 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +25… +30 gradus maýyldan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda az-kem ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +10… +15 gradusdan +19… +24 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +26… +31 gradus maýyldan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda az-kem ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +10… +15 gradusdan +16… +21 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +24… +29 gradusdan +30… +35 gradus aralygynda maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda az-kem ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 8 metrden 12 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +13… +15 gradusdan +19… +21 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +25… +27 gradusdan +34… +36 gradus aralygynda maýyl bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ajaýyp eserleriniň Italiýada sergisini guramak meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Teswirle