TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Howa maglumaty: 23-29-njy ýanwar aralygy

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -5… -10 gradus sowukdan -1… +4 gradus aralygynda, gündizlerine +11… +16 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +4… +9 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 5 — 10 metrden 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -7… -12 gradus sowukdan -3… +2 gradus aralygynda, gündizlerine -2… +3 gradusdan +9… +14 gradus aralygynda maýyl bolar.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 4 — 9 metrden 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine 0… -5 gradusdan -8… -13 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -3… +2 gradusdan +7… +12 gradus aralygynda maýyl bolar.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -1… -6 gradusdan -10… -15 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -4… +1 gradusdan +8… +13 gradus aralygynda maýyl bolar.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 5 — 10 metrden 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -3… -8 gradusdan -11… -16 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -4… +1 gradusdan +3… +8 gradus aralygynda maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 5 — 7 metrden 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -7… -9 gradusdan -1… +1 gradus aralygynda, gündizlerine +1… +3 gradusdan +8… +10 gradus aralygynda maýyl bolar.

Ýene-de okaň

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Uzynlygy 70 metre barabar bolan tako tagamynyň rekordy

«Galkynyş» topary Monte-Karlodaky halkara festiwala çagyryldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle