TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Howa maglumaty: 17-23-nji maý aralygynda howalaryň yssy bolmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip geçilýär.

Balkan welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +15… +20 gradusdan +20… +25 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +33… +38 gradus yssy welaýatyň kenarýaka etraplarynda +29… +34 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +14… +19 gradusdan +19… +24 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +29… +34 gradusdan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Mary welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +12… +17 gradusdan +17… +22 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +29… +34 gradusdan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Lebap welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +12… +17 gradusdan +18… +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +28… +33 gradusdan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Daşoguz welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +14… +19 gradusdan +18…+23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +28…+33 gradusdan +32… +37 gradus aralygynda yssy bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 10 metrden 10 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +16… +18 gradusdan +20… +22 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +32… +34 gradusdan +34… +36 gradus aralygynda yssy bolar.

 

Taryhynda ilkinji gezek Angliýanyň kubogyny eýeledi

 

 

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle