TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Howa maglumaty: 16-22-nji ýanwar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -5… -10 gradus sowukdan -2… +3 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +4… +9 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda 0… +5 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -2… -7 gradusdan -10… -15 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine 0… -5 gradus sowukdan +1… +6 gradus aralygynda maýyl bolar.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -4… -9 gradusdan -14… -19 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -2… -7 gradus sowukdan +1… +6 gradus aralygynda maýyl bolar.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan günorta-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -5… -10 gradusdan -14… -19 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -2… -7 gradus sowukdan 0… +5 gradus aralygynda maýyl bolar.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -6… -11 gradusdan -11… -16 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -1… -6 gradus sowukdan -3… +2 gradus aralygynda maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 8 metrden 13 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -4… -6 gradusdan -10… -12 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -2… -4 gradus sowukdan +2… +4 gradus aralygynda maýyl bolar.

Ýene-de okaň

Beýonsadan taryhy “Gremmi” üstünligi

Howa maglumaty: 6-12-nji fewral

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Teswirle