TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Hormatly Prezidentimiz Ismail Sabri Ýaakoby gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň we Hökümetiň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Ismail Sabri Ýaakoba Malaýziýanyň Premýer-ministri wezipesine girişmegi mynasybetli gutlaglaryny iberdi.

Milli Liderimiz Gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläk-de dürli ugurlar boýunça yzygiderli ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Premýer-ministr Ismail Sabri Ýaakoba berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Malaýziýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

 

Milli Liderimiz Moldowanyň Prezidentine gutlag hatyny iberdi

Ýene-de okaň

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Helga Mariýa Şmid: Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmak meniň üçin hormat

Teswirle