TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Özbegistanyň bilelikdäki tagallalary netijesinde Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözleri ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi.

Bu barada Marokkoda ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy gorap saklamak baradaky Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde degişli çözgüt kabul edildi.

Hoja Nasreddin gündogar halk döredijiliginiň gahrymany, gysga gülküli şorta sözleriň, käte gündelik ertekileriň gahrymany.

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözleriniň Adamzadyň maddy däl medeni miras sanawyna goşulmagynyň Gündogar edebiýatyndaky hyzmatdaşlyk däpleriniň has hem berkemegine giň ýol açjakdygy bu işiň uly ähmiýete eýedigini görkezýär.

ÝUNESKO-nyň çäklerinde medeni mirasymyzy dünýä ýaýmakda alnyp barylýan işler türkmen halkynyň edebi mirasynyň dünýä derejesindäki ykrarnamasydyr.

 

Ýene-de okaň

Uzynlygy 70 metre barabar bolan tako tagamynyň rekordy

«Galkynyş» topary Monte-Karlodaky halkara festiwala çagyryldy

Ata Watan Eserleri

Ginnesiň rekordlar kitabyna giren dünýäniň iň uly pizzasy

Teswirle