TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Hindistan :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň Peýdaly Maslahat sahypasyna Türkiýäniň,  GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň,  Hytaýyň we Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň sanawy ýerleşdirilen bolsa, bu gezek Hindistanyň   bu sanawa giren 56  abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny Size sanawda ýerleşdirilişi ýaly Iňlis dilinde ýetirýäris.

 

 1. Indian Institute of Science
 2. Indian Institute of Technology Ropar
 3. Indian Institute of Technology Indore
 4. Indian Institute of Technology Bombay
 5. Indian Institute of Technology Delhi
 6. Indian Institute of Technology Kharagpur
 7. Institute of Chemical Technology
 8. Indian Institute of Technology Gandhinagar
 9. Indian Institute of Technology Roorkee
 10. Amrita Vishwa Vidyapeetham
 11. Banaras Hindu University
 12. University of Delhi
 13. Indian Institute of Science Education and Research, Pune
 14. Indian Institute of Technology Bhubaneswar
 15. Indian Institute of Technology Guwahati
 16. Indian Institute of Technology Hyderabad
 17. Indian Institute of Technology Kanpur
 18. Indian Institute of Technology Madras
 19. Jamia Millia Islamia
 20. Jawaharlal Nehru University
 21. Panjab University
 22. Savitribai Phule Pune University
 23. Thapar University
 24. Acharya Nagarjuna University
 25. Aligarh Muslim University
 26. Indian Institute of Science Education and Research Kolkata
 27. Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad
 28. Indian Institute of Technology Patna
 29. Jadavpur University
 30. National Institute of Technology Rourkela
 31. National Institute of Technology, Tiruchirappalli
 32. Osmania University
 33. Pondicherry University
 34. Sri Venkateswara University
 35. Tezpur University
 36. VIT University
 37. Amity University
 38. Andhra University
 39. Anna University
 40. Annamalai University
 41. Banasthali University
 42. Birla Institute of Technology and Science, Pilani
 43. Cochin University of Science and Technology
 44. Delhi Technological University
 45. GITAM University
 46. KIIT University
 47. Maharaja Sayajirao University of Baroda
 48. Manipal Academy of Higher Education
 49. University of Mumbai
 50. University of Mysore
 51. PSG College of Technology
 52. SASTRA University
 53. Sathyabama Institute of Science and Technology
 54. Siksha ‘O’ Anusandhan
 55. SRM Institute of Science and Technology
 56. Tamil Nadu Agricultural University

 

Daşary ýurtda bilim almak we diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linklerini Size ýetirýäris 

 

Ýokary Okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

 

Diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linkleri

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar

Diplom Ykrar Etmek: Zerur Resminamalar

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

 

Sanawa giren ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň iň abraýlylaryň sanawy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  halkara sanawa giren abraýly ýokary okuw jaýlary

Hytaýyň iň abraýly ýokary okuw jaýlary

Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

Hindistan :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Türkmenistanyň Ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

 

Türkiýede bilim almak üçin

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon:

+90 532 401 71 52

+90 530 251 36 73

+90 212 633 40 00

 

Resminamalaryň terjimesi üçin

Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat:

+993 63 78 96 73

+ 993 12 96 48 55

+993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime”: Türkmenabat

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle