DÜNÝÄ

Hindi filmine Italiýada ýokary baha

Bolliwudyň dünýä belli ýyldyzy Rani Mukerjiniň surata düşüren we baş keşbi ýerine ýetiren «Hiç zat» atly täze çeper filmi gysga wagtyň içinde bütin dünýäde meşhurlyk gazandy. Filmdäki keşpleriň aglabasyny çagalar ýerine ýetirýär.

Ýakynda bu täze film Italiýada geçirilýän Giffoni kinofestiwalynda iň gowy film üçin goýlan ýörite baýraga mynasyp boldy.

«Hiç zat» diýlip atlandyrylýan bu film stereotiplere garşy göreş barada söz açýar. Filmiň mazmunynda maksada okgunly göreş bilen ynsan oglunyň dünýäniň iň agyr dertlerini hem ýeňip biljekdigi görkezilýär. Şeýle hem kinohünärmenler bu filmiň tomaşaçynyň dünýägaraýyşyny özgerdýändigini aýdýarlar.

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň täsirli zenanlary

Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler