Himiýa ylmynyň täsinlikleri

Häzirki wagtda himiýa ylmy beýleki ylymlar bilen birlikde uly ösüşe eýe bolýar. Sanly tehnologiýalardan giňden peýdalanylýan döwürde himiýa degişli tebigatda bolup geçýän faktlar adamlaryň ençemesinde uly gyzyklanma döredýär. Şol faktlaryň birnäçesi aşakdakylardan ybaratdyr: 1.Ýyldyrymyň çakmagy Ozony emele gelmegine getirýär. Ultramelewşe şöhlelerinden goraýjy stratosfera “ýorgan” hökmünde hereket edýän kislorodyň üç sany … Continue reading Himiýa ylmynyň täsinlikleri