Himiýa pudagyna 8 mlrd dollar maýa goýuldy

Himiýa pudagyny ählitaraplaýyn ösdürmek garaşsyzlyk ýyllarynda strategik ugurlaryň biri hökmünde kesgitlenildi. Bu ugurda döwlet derejesinde ägirt uly işler amala aşyrylyp, pudagyň ylmy esaslary has-da ösdürildi. Bu barada Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň tehnologiki taslama we önümçilige ornaşdyrmalar bölüminiň I derejeli inženeri Gülşat Italmazowanyň türkmen metbugatyndaky makalasynda bellenilip geçilýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda … Continue reading Himiýa pudagyna 8 mlrd dollar maýa goýuldy