Her sene 1.2 milyon ton gübre ihracat

Bugün Türkmen ve Belarus Devlet Başkanlarının katılımıyla Garlık madencilik ve işletme tesisi hizmete açıldı. Tesisin temeli 19 Haziran 2009 senesinde Türkmenistan ve Belarus Devlet Başkanlarının katılımıyla atılmıştı.  Garlyk madencilik ve işleme tesisi, dünyanın en çok potasyum tuzu rezervine sahip bölgesinde inşa edildi. Yıllık 1,4 milyon ton potasyum gübresini üretme kapasitesine sahip olacak bu tesis, Türkmenistan’ı potasyumun ihracatçıların dünya sıralamasında ilk sıralara çıkaracak. Yakın yıllarda Türkmenistan da, Kanada, Rusya ve diğer bazı ülkeler gibi dünya pazarının potasyum gübre ühtiyacını karşılayacak. Türkmenistan’dan her sene 1.2 milyon ton potasiyum gübresinin ihracatı beklenmektedir. İhracatın özellikle, Çin, Hindistan ve Güney ve Doğu Asya yurtlarına ihracat beklenmektedir. Uzmanlar, Garlık yatağının potasyum tuzu rezervinin çok büyük olduğunu belirtiyor.

 

1600 Kişiye istihdam imkanı

 

Tesiste 1600 dan fazla kişiye istihdam kapısı açılacak.  Tesisi çalıştıracak uzmanları hazırlamak işine de büyük önem verildi.Bu amaçla 334 kişi Belarusda eğitim aldı. Bu öğrencilerin 226’si üniversite seviyesindedir. Garlık madencilik ve işleme tesis kapsamında okul, sağlık ocağı, kültür merkezi gibi birçok  sosyal amaçlı binalarda inşa edildi. Garlık madencilik ve işleme tesisine kadar demiryol ve karayol çekildi. Bu altyapı projeleri bu tesiste üretilecek ürünleri yurtdışına ihraç edilmesine imkan sağlayacak.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

 

Bu dev tesis, Türkmenistan tarafından finanse edildi. Sanayi sektörünün en büyük tesislerinden birisini teşkil eden bu proje, ülke hükümetinin Türkmenistan’ı sanayileşmiş ülkeler seviyesine çıkarmak yönündeki stratejisinin başarılı bir şekilde hayata geçirildiğinin kanıtıdır.  Türkmenistan kimya sektörüne son 10 senede yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar